Alarmudrykning

Vi er klar – 24/7 – 365

Hele døgnet og året rundt har VagtDivisionen døgnbemandede alarmpatruljer som reagerer på alarmer på det mest af Sjælland.

Vores vagter handler altid på kundens vegne, når de rykker ud til en alarm. Ansvarsbevidst og profesionelt.

Vi bliver altid på stedet

Vagten bliver altid på stedet, indtil situationen er under kontrol, det aftalte sikkerhedsniveau genetableret, og alarmen koblet til.​

Er der sket skade på f.eks. Vinduer, døre eller tekniske installationer som vagten ikke selv er i stand til at klare med det værktøj og de materialer som befinder sig i vagtbilen, tilkalder vagten fagfolk, som kan klare udbedringen.

Vagten bliver altid på stedet, indtil situationen er under kontrol, samt det aftalte sikkerheds-niveau genetableret og alarmen er koblet til.

Vagtdivisionen varetager alarmudrykninger for flere alarminstallatører.