Fastvagt

En byggeplads er meget åben og ligger tit øde steder som ikke befærdes ret tit i løbet af nattet.

Vi stopper tyveri
Byggepladser er meget udsatte og tyveri fra en byggeplads kan betyde forsinkelse og manglende overholdelse “deadlines”. Men også hærværk og brandrisiko er risikofaktorer på en byggeplads.

Portvagt
Der er mange tilfælde, hvor virksomheden bedst kan sikres med en fast vagt. For mange større virksomheder er den rigtigste løsning på sikringsproblematikken ofte en fast vagt.

Portvagten kan have til opgave at kontrollere og vejlede ind- og udgående trafik – både når der er tale om personer og køretøjer.

Det kan betyde, at vagten udsteder gæstekort, passersedler, kontrollerer identitetskort o.lign. Samtidig kan vagten kontrollere såvel ind- som udgående vareleverancer, foretage stikprøve visitationer og meget andet.