Følgevagt

Med et lille fast team af vagter, løser vi løbende opgaver hvor vi følger en transport, eksempelvis indlandstransport fra lufthavn og til aftalte destination. En transport kan også foregå fra Danmark og til udlandet, vi har været på transporter der har strakt sig over flere tusinde kilometer og flere dage.

Følgevagtens opgave er at sikre transport mod svind, tyveri og røveri
Vi har nogle helt klare og beskrevne procedurer for disse opgaver, inklusiv ved tilfælde af uheld på vejen, stop af lokalt politi, færgesejlads, ophold på turen samt selve leveringen, hvor vagterne sikrer at det er den korrekte modtager.

Opgaverne udføres normalt i “civile køretøjer”, men i nogle tilfælde, kan der med fordel benyttes synlige vagtbiler. Under alle omstændigheder medbringer følgevagten forskellige former for udstyr, herunder et kamera monteret i følgebilen- nærmere specifikationer oplyses.

Diskretion er en meget vigtig del af samarbejdet og løsningen af den type opgaver, hvorfor der benyttes et lille fast team af vagter. Disse vagters opgaver fremgår ikke af deres vagtplaner og de får først oplyst kundes navn, turens destination og transportens beskaffenhed ved opgavestart.

Vagterne der benyttes hertil, har typisk en baggrund fra militæret og udsendelser i udlandet.​