Ronderenvagt

Minimer riskoen for indbrud eller ødelæggende brand- og vandskader.

Vagtens opgaver
At sikre at alle vinduer, døre, porte o.l. er lukket og aflåst forsvarligt. At der ikke er tegn på indbrud, hærværk eller optræk hertil. At der ikke opholder sig uvedkommende personer på området.​

Antallet af tilsyn og hvad der ønskes kontrolleret er op til den enkelte virksomhed, vi laver en løsning, der passer til jeres virksomhed.

Vi tænker rigtigt
At tænke miljørigtigt er vigtigt i dag hvor afgifterne bliver ved med at stige. Derfor er det vigtigt at der er nogen som husker at slukke/lukke for El, vand og døre. Dette er med til at mindske risikoen for at der opstår brand eller vandskader.

Dette vil på sigt give en virksomhed besparelser Mange virksomheder kører i dag i døgndrift. Dette kræver nogle gange at visse maskiner i løbet af natten skal tilses, kontrolleres eller betjenes